- ข่าวกิจกรรม

สนทนาออนไลน์กับนักศึกษาจีน ผ่านการเรียนแบบ Live Talk

       วันที่ 16 ธันวาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมการสนทนาออนไลน์กับนักศึกษาชาวจีน (Live Talk) ผ่านโปรแกรม Ding Talk ซึ่งครั้งนี้เป็นการพูดคุยภาษาไทยในเรื่องทั่วไปและการแนะนำตัวแบบออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้มีประสบการณ์ด้านการใช้ภาษาไทย ในขณะที่ยังอาศัยอยู่ในต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นชินกับภาษาไทยและการเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี        กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่ศึกษาภาษาไทย และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนมาศึกษาที่ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ…

Read More