- ข่าวกิจกรรม

สนทนาออนไลน์กับนักศึกษาจีน ผ่านการเรียนแบบ Live Talk

       กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมการสนทนาออนไลน์ต่อเนื่องกับนักศึกษาสัญชาติจีน ผ่านโปรแกรม Ding Talk ซึ่งเป็นการพูดคุยภาษาไทยแบบออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้มีประสบการณ์ด้านภาษาไทยในขณะที่ยังอาศัยอยู่ในต่างประเทศ        ในสัปดาห์นี้มีหัวข้อการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมไทย และสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย พร้อมทั้งให้น้องๆนักศึกษาจีนได้แลกเปลี่ยนให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีนด้วย