- ข่าวกิจกรรม

สนทนาออนไลน์ประจำสัปดาห์กับนักศึกษาจีน ผ่านการเรียนแบบ Live Talk

       กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมการสนทนาออนไลน์กับนักศึกษาสัญชาติจีน ผ่านโปรแกรม Ding Talk       ในสัปดาห์นี้มีหัวข้อการพูดคุยเกี่ยวกับเมนูอาหารและขั้นตอนการทำอาหารไทย และส่งท้ายด้วยหัวข้อวันปีใหม่ โดยให้น้องๆนักศึกษาสัญชาติจีนพูดคุยการทำกิจกรรมวันปีใหม่ที่ประเทศจีน และได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมวันปีใหม่ของประเทศไทยอีกด้วย  

- ข่าวกิจกรรม

สนทนาออนไลน์กับนักศึกษาจีน ผ่านการเรียนแบบ Live Talk

       กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมการสนทนาออนไลน์ต่อเนื่องกับนักศึกษาสัญชาติจีน ผ่านโปรแกรม Ding Talk ซึ่งเป็นการพูดคุยภาษาไทยแบบออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้มีประสบการณ์ด้านภาษาไทยในขณะที่ยังอาศัยอยู่ในต่างประเทศ        ในสัปดาห์นี้มีหัวข้อการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมไทย และสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย พร้อมทั้งให้น้องๆนักศึกษาจีนได้แลกเปลี่ยนให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีนด้วย

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุน ป.เอก จากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน

       ด้วยฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง แจ้งว่า Guanghua School of Management มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประกาศให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) ของปีการศึกษา พ.ศ. 2565 ซึ่งจะเปิดภาคเรียนในเดือนสิงหาคม 2565       โดยผู้สนใจสมัครรับทุนฯ สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้โดยตรงที่…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

สนทนาออนไลน์กับนักศึกษาจีน ผ่านการเรียนแบบ Live Talk

       วันที่ 16 ธันวาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมการสนทนาออนไลน์กับนักศึกษาชาวจีน (Live Talk) ผ่านโปรแกรม Ding Talk ซึ่งครั้งนี้เป็นการพูดคุยภาษาไทยในเรื่องทั่วไปและการแนะนำตัวแบบออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้มีประสบการณ์ด้านการใช้ภาษาไทย ในขณะที่ยังอาศัยอยู่ในต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นชินกับภาษาไทยและการเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี        กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่ศึกษาภาษาไทย และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนมาศึกษาที่ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ…

Read More