- ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ UMAP ณ ประเทศญี่ปุ่น

       ด้วยสำนักงานเลขาธิการโครงการ University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP International Secretariat – UMAP IS) แจ้งว่า Kansai University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ UMAP COIL Honours program โดยโครงการดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาออนไลน์ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของ SDGs และสาขาอื่นๆ ที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน กิจกรรมภายใต้โครงการประกอบด้วย การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ การทำกิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาได้รับทราบ โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3qtJc6i หรือ https://bit.ly/35XNbP6 และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3gBtqlu

       ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครจัดส่งใบสมัครไปยัง E-mail : chontichaohec@gmail.com ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ : 089-989-0230

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ