- ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ UMAP ณ ประเทศญี่ปุ่น

       ด้วยสำนักงานเลขาธิการโครงการ University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP International Secretariat – UMAP IS) แจ้งว่า Kansai University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ UMAP…

Read More