- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ประชุมหารือเพื่อดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไต้หวัน

       วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ประชุมร่วมกับ National Pintung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน เพื่อหารือการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีมหาวิทยาลัยเครือข่ายในประเทศอาเซียนเข้าร่วม เช่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ฟิลปปินส์ อินโดนีเซีย และมหาวิทยาลัยอื่นๆ…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์เดินทางไปส่ง นักเรียนทุนฯ ที่สำเร็จการศึกษากลับประเทศกัมพูชา

       วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ เดินทางไปส่งนักเรียนทุนพระราชทานฯ ชาวกัมพูชาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 4 คน ซึ่งเดินทางกลับราชอาณาจักรกัมพูชาพร้อมกันกับนักเรียนทุนพระราชทานฯจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 4 คน, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 คน,…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

นศ. ราชภัฏโคราชผ่านการคัดเลือกในการแข่งขันสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกา

       กองวิเทศสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิณห์จุฑา ศรีวิชา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบสอบสัมภาษณ์ และได้รับการเสนอชื่อในสถานะตัวจริง ในการแข่งขันสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน 2021-2022 Global Undergraduate Exchange Program โดยจะได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการสถานะผู้เข้าร่วมในเดือนมิถุนายน 2564 ต่อไป