- ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ UMAP ณ ประเทศญี่ปุ่น

       ด้วยสำนักงานเลขาธิการโครงการ University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP International Secretariat – UMAP IS) แจ้งว่า Kansai University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ UMAP…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, งานประชุม

ราชภัฏโคราชมุ่งหาแนวทางบริหารจัดการโครงการนักเรียนทุนพระราชทาน ภายใต้การระบาดของ COVID-19

       วันที่ 25 มิถุนายน 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวกัลยาณี อินทรพาณิชย์ นักวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนจากสถาบันเจ้าของทุนการศึกษา เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการโครงการนักเรียนทุนพระราชทาน…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาทุนฯ จากกัมพูชา เดินทางมาศึกษาที่ราชภัฏโคราช

       วันที่ 8 มิถุนายน 2564 Miss Sreyna Hon นักเรียนทุนพระราชทานฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากราชอาณาจักรกัมพูชา ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าพบอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เพื่อแนะนำตัวเองและรับฟังโอวาทจากอธิการบดี พร้อมทั้งรับการปฐมนิเทศจากเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งนักศึกษาทุนพระราชทานฯ จะศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 20

       ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยร่วมกับศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศจะจัดการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 20 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาไทยเดินทางไปประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในปี 2564 จะเป็นการประกวดในรูปแบบออนไลน์ โดยมีกำหนดรอบคัดเลือกในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2564        กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จึงขอประชาสัมพันธ์การประกวดฯ ดังกล่าวให้แก่นักศึกษาได้รับทราบ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/3fpdz8U…

Read More