- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชหารือความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบออนไลน์ร่วมกับมหาวิทยาลัยจีน

       วันที่ 27 เมษายน 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอาจารย์จากหลักสูตรภูมิสารสนเทศ ประชุมหารือความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับ East China University of Technology…

Read More