- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชหารือผลักดันจัดตั้งสถาบันขงจื่อร่วมกับมหาวิทยาลัยจีน

       วันที่ 26 เมษายน 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์จิราพร ปาสาจะ ประธานหลักสูตรภาษาจีนและคณาจารย์จากหลักสูตรจีน ประชุมหารือความเป็นไปได้ในการร่วมกันผลักดันให้เกิดการจัดตั้งสถาบันขงจื่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับมหาวิทยาลัย Sanda University เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน…

Read More