- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชหารือผลักดันจัดตั้งสถาบันขงจื่อร่วมกับมหาวิทยาลัยจีน

       วันที่ 26 เมษายน 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์จิราพร ปาสาจะ ประธานหลักสูตรภาษาจีนและคณาจารย์จากหลักสูตรจีน ประชุมหารือความเป็นไปได้ในการร่วมกันผลักดันให้เกิดการจัดตั้งสถาบันขงจื่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับมหาวิทยาลัย Sanda University เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย ศาสตราจารย์ เจี้ยนหวา ฟาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ และหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รวมถึงการหารือเรื่องการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย