- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ส่งข้อเสนอโครงการเข้ารับการคัดเลือกจากกองทุน Perez-Guerrero

       ด้วยกองการต่างประเทศ สป.อว. ขอเชิญหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน พิจารณาจัดส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGTF) ประจำปี ค.ศ. 2021
       ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกั่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ ขั้นตอนการสมัคร และสาขาความร่วมมือได้ที่ https://bit.do/fPMnn หรือ https://www.g77.org/pgtf หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อผู้ประสานงานเกี่ยวกับกองทุน PGTF ของกระทรวงการต่างประเทศได้ที่ นางสาวสิกขมา แสงหิรัญ โทร. 02-203-5000 ต่อ 41508 หรือผู้ประสานงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ นางสาวอิสรีย์ โชติพุฒิพันธ์ โทร. 02-610-5422