- Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีน สำหรับอาจารย์และบุคลากร

     ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ส่งหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ว่า China Scholarship Council (CSC) สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย – จีน ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน…

Read More