- Uncategorized

รับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและประสานงาน เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2020

กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและประสานงาน
เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2020
(Korat International Art and Culture Festival 2020)
ระหว่างวันที่  9  –  14  มีนาคม  2563 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง  21  กุมภาพันธ์  2563   “ด่วน!รับจำนวนจำกัด”

คุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
       1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ถ้าเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หรือเคยเข้ารับการอบรมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะได้รับการพิจารณาก่อน)
       2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี และหากมีความสามารถในการใช้ภาษาฟิลิปิโน (Filipino) / ภาษามาเลย์ (Bahasa Malaysia) / ภาษารัสเซีย (Russian) / ภาษาอินโดนีเซีย (Indonesian language) / ภาษาฮินดี (Hindi) โปรดระบุในใบสมัคร
       3. มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักในงานด้านบริการ

นัดสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องพนมวัลย์ เวลา 13.15 น.  เป็นต้นไป (หากติดเรียน สามารถแจ้งเวลาที่สะดวกเข้าสัมภาษณ์ได้ที่พี่ยู)

**ลำดับในการเรียกสัมภาษณ์ตามรายชื่อที่สมัคร จะประกาศในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 **

ขอเลื่อนประกาศผลเป็นวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

การสมัคร
– ผู้สนใจสามารถสมัคร online  <<คลิกที่นี่>>
– หรือสแกน QR Code