- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 5 – 9 ธันวาคม 2562 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร. ปทุมพร โสตถิรัตนพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางไปดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งกัมพูชา (ITC) กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รับความสนใจจากนักเรียนชาวกัมพูชาเป็นจำนวนมาก