- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Global Undergraduate Exchange Program 2020-2021)

ตามที่สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2563 (Global Undergraduate Exchange Program 2020-2021) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดี และมีภาวะ ความเป็นผู้นำได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 5 เดือน) โดยเริ่มเรียนในเทอม Fall 2020 (สิงหาคม – ธันวาคม 2563) หรือ Spring 2021 (มกราคม – พฤษภาคม 2564) นั้น

กองวิเทศสัมพันธ์ เห็นว่าทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาดังกล่าว ให้นักศึกษาที่สนใจทราบ

ทั้งนี้ระบบ Online Application มีกำหนดปิดรับสมัครและผู้สมัครต้องพิมพ์เอกสารทั้งหมด ในวันที่ 1 มกราคม 2563 ก่อนเวลา 5.00น. ตามเวลาในประเทศไทย (ซึ่งตรงกับเวลา 17.00น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามเวลาประเทศสหรัฐอเมริกาโซนตะวันออก) ดังนั้น นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามรายละเอียดทุนการศึกษา และสนใจสมัครสอบแข่งขันชิงทุนดังกล่าว

<<สามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสมัครได้ที่นี่>>
<<ดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติม>>

ซึ่งผู้ที่สนใจต้องดำเนินการสมัครด้วยตนเองได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ภายหลังจากที่สมัครแล้วให้นำส่งเอกสารทั้งหมดที่กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 ภายในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 โดยกองวิเทศสัมพันธ์จะดำเนินการจัดสอบสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00น. และเสนอรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน เข้าสอบชิงทุนการศึกษาดังกล่าวต่อไป หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อนางสาววันวิสาข์ ศรีสมบุญ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1547