- James Cook University, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนร่วมกิจกรรมด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ในจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดย ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุก ประเทศออสเตรเลีย เข้าเยี่ยมชมการจัดการด้านจิตเวชและจิตเวชชุมชนเครือข่ายวิชาการ ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ได้ให้การต้อนรับ

หลังจากนั้นทางโรงพยาบาลฯ ได้นำคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนเดินทางไปศึกษาดูงานที่สถานีอนามัยพลกรัง ต.พลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อศึกษาข้อมูลการจัดการกับผู้ป่วยในชุมชน และร่วมกิจกรรมนันทนาการกับชาวบ้านพร้อมทั้งรับชมบู๊ธแสดงผลิตภัณฑ์จากชุมชม โดยได้รับการต้อนรับจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านอย่างอบอุ่น