- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ คัดเลือกล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันวอลเลย์บอล Est Cola “AVC Women’s Tokyu Volleyball Qualification”

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันวอลเลย์บอล Est Cola “AVC Women’s Tokyu Volleyball Qualification” ระหว่างวันที่ 7 – 12 มกราคม 2563 โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 5 – 13 มกราคม 2563 ณ อาคารยิมเนเซียม 5,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ กองวิเทศสัมพันธ์จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่ Facebook fanpage และที่ Website กองวิเทศสัมพันธ์ค่ะ