- ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหาร พร้อมทั้งคณาจารย์ นำนักเรียนทุนพระราชทานฯ เดินทางเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       วันที่ 11 กันยายน 2561 อาจารย์ปนัดดา บุญพาวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล คณาจารย์ พร้อมทั้งบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ นำนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 คน เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

       ทั้งนี้ นักเรียนทุนพระราชทานฯ ดังกล่าว เป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา เพื่อร่วมสนองพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา รวมทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือในระดับสากลอีกด้วย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดสรรทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 ทุน