- Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561

       กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 ดังรายชื่อต่อไปนี้

       โดยให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ส่งไฟล์รูปถ่ายขนาด 1″ จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายตัวจริงนำส่งที่กองวิเทศสัมพันธ์) พร้อมชื่อและนามสกุล ภาษาอังกฤษ, ชื่อเล่น, Line ID มาที่ e-mail: wanwisa.sr@nrru.ac.th (วันวิสาข์) หรือ ที่ห้องสำนักงานกองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ภายในวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 12.00 น.

และนัดประชุมพร้อมกันในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ Terminal Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้า Terminal 21 เวลา 14.00 น.