- ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ในโครงการ Global Project Learning (gPBL 2018)

       นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จะถูกส่งรายชื่อให้ทางสถาบันเทคโนโลยี Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพิจารณาคัดเลือกอีกครั้ง และจะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป