- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาราชภัฏโคราช เดินทางเพื่อร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างผู้นำนักศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย

       เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก ในโครงการ The 1st Leadership and Cultural Forum for ASEAN University Student Leader 2018 จำนวน 6 คน ได้เดินทางเพื่อร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศอาเซียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม รวมถึงพัฒนาทักษะด้านความเป็นผู้นำให้แก่กลุ่มผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยจะร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 9 – 15 กันยายน 2561  ณ Universiti Utara Malaysia (UUM) สหพันธรัฐมาเลเซีย