- ข่าวกิจกรรม, อาจารย์แลกเปลี่ยน

อาสาสมัครชาวญี่ปุ่น ปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ ราชภัฏโคราช

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ อาสาสมัครชาวญี่ปุ่น จากมหาวิทยาลัย Yamanashi Prefectural (YPU) ประเทศญี่ปุ่น คือ นางสาวฮารุกะ ทานิ (Miss Haruka Tani)  เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์สอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา…

Read More

- James Cook University, Liaison, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยน JCU ร่วมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมไทย

       เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 กองวิเทศสัมพันธ์ ได้ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวัฒนธรรมไทย ณ เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก JCU เครือรัฐออสเตรเลีย โดยในกิจกรรมผู้เข้าร่วมการอบรมได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา เรียนรู้วิธีการทำอาหารไทย (กระทงทอง) การร้อยมาลัย และการแกะสลัก…

Read More

- Liaison, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย

       กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม…

Read More

- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศบรูไน

   กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยบรูไน ดารุสซาลาม (Universiti Brunei Darussalam) ประเทศบรูไน ดังรายชื่อต่อไปนี้        นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้ติดต่อขอรับเอกสารสัญญา 2 ฉบับ, เอกสารบันทึกสุขภาพ…

Read More

- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก James Cook University (JCU) ประจำปีการศึกษา 2561

กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาทีี่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ดังรายชื่อต่อไปนี้  ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อข้างต้น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ชั้น 2 ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.