- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

กองวิเทศสัมพันธ์มอบทุนสนับสนุนการเดินทางให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

       วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนเดินทางและมอบงบประมาณสนับสนุนในการเดินทางให้กับ นายอิสระ สิงหะรา และ นางสาวรุ้งลาวัลย์ ชัยโชติศิริ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาราชภัฏโคราช เดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศบรูไน

       กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ณ Universiti Brunei Darussalam (UBD) ประเทศบรูไน ตั้งแต่วันที่ 22 – 27 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 14…

Read More