- ข่าวกิจกรรม, อาจารย์แลกเปลี่ยน

อาสาสมัครชาวญี่ปุ่น ปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ ราชภัฏโคราช

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ อาสาสมัครชาวญี่ปุ่น จากมหาวิทยาลัย Yamanashi Prefectural (YPU) ประเทศญี่ปุ่น คือ นางสาวฮารุกะ ทานิ (Miss Haruka Tani)  เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์สอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ YPU ในปีการศึกษา 2561 นี้ ซึ่งอาสาสมัครได้เดินทางถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 โดยมีบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ได้ให้การต้อนรับ