- ข่าวกิจกรรม, อาจารย์แลกเปลี่ยน

อาสาสมัครชาวญี่ปุ่น ปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ ราชภัฏโคราช

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ อาสาสมัครชาวญี่ปุ่น จากมหาวิทยาลัย Yamanashi Prefectural (YPU) ประเทศญี่ปุ่น คือ นางสาวฮารุกะ ทานิ (Miss Haruka Tani)  เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์สอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา…

Read More