- Liaison, ข่าวกิจกรรม

สัมภาษณ์ยุวทูต เพื่อคัดเลือกเป็นล่ามให้กับนักศึกษาจากออสเตรเลีย และงานแข่งขันวอลเลย์บอล ปี 2018

       วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษายุวทูต ณ สำนักงานกองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อคัดเลือกผู้แปลภาษาและผู้ประสานงานให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุก เครือรัฐออสเตรเลีย (JCU) และงานแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ Women Nations League 2018  โดยกองวิเทศสัมพันธ์จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างเดือนมิถุนายนที่กำลังจะถึงนี้