- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2562

       สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน / นักศึกษาชาวไทย เพื่อรับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT SCHOLARSHIP) ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ดังนี้ ทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students)   เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เอก ทุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate…

Read More