- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนญี่ปุ่นเดินทางกลับประเทศ

       เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 Miss Nanako Umeta นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัย Yamanashi Prefectural ได้เดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น โดยมีบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์เดินทางไปส่ง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หลังจากที่นักศึกษาแลกเปลี่ยนดังกล่าวได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัย Yamanashi Prefectural ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย และเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา  ได้ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว