- งานประชุม

การประชุมเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือกทุนพระราชทาน ปี 2561

     วันที่ 30 ตุลาคม 2560 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือกทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี…

Read More