- โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนสอนภาษาอังกฤษและการเต้นรำบรูไนให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

     วันที่ 25, 27 กันยายน 2560 นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนได้ดำเนินกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ และวันที่ 28 กันยายน 2560 ได้สอนการเต้นรำของประเทศบรูไนให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมของประเทศบรูไนให้แก่เด็กนักเรียน เพื่อให้ได้สัมผัสวัฒนธรรมและภาษาของต่างประเทศโดยตรง โดยบรรยากาศของการดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

- โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาบรูไนแลกเปลี่ยนการเรียนภาษากับนักศึกษาไทย

     นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti of Brunei Darussalam เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 3 คน ได้ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ ห้องสาธิต 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีนักศึกษาล่ามแปลภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 6 คน…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

โครงการนานาชาติสัมพันธ์ นักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560

     วันที่ 3 กันยายน 2560 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการนานาชาติสัมพันธ์นักศึกษาชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา…

Read More