- โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนแสดงความขอบคุณก่อนเดินทางกลับ

    วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศบรูไนเข้าพบ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ณ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว เพื่อแสดงความขอบคุณและมอบของที่ระลึก ก่อนที่จะเดินทางกลับ

- ข่าวกิจกรรม, งานประชุม

คณะผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเยือนราชภัฏโคราช

     วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรมและแรงงานจังหวัด Yamanashi ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 คน เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการต้อนรับพร้อมด้วยบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์    …

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาบรูไน นำเสนอประสบการณ์แลกเปลี่ยน ก่อนเดินทางกลับ

       วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti of Brunei Darussalam เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 3 คน และนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษานำเสนอประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตลอดระยะเวลา 4…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาต่างชาติ เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กระทง

     วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรม “ประดิษฐ์กระทง คงความเป็นไทย” เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมนี้ได้ให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้ขั้นตอนการประดิษฐ์กระทงจากใบตอง แล้วนำไปลอยในสระน้ำหน้าอาคาร 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีของไทยมากขึ้น

- ข่าวกิจกรรม

พิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ประจำปี 2560

     วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ณ ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ซึ่งดำเนินงานโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี พร้อมด้วย…

Read More