- NRRU Young Ambassador 2015, ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 6

ดาว์นโหลดใบประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 6 NRRU Young Ambassador 2015 1. นางสาวพิมพ์ชนก วรธรรม 2. นางสาวสุพิชชา ดีสวัสดิ์ 3. นางสาวอรพรรณ พรพุทธรัตน์ 4. นางสาวเสาวดี พนมศิลป์…

Read More