- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, ข่าวกิจกรรม

STRENGTHENING NRRU STUDENTS’ CAPACITIES FOR INTERNATIONALIZATION

  เชิญชวนนักศึกษามาร่วมโครงการ STRENGTHENING NRRU STUDENTS’ CAPACITIES FOR INTERNATIONALIZATION พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่สากลกับกองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ทักษะความเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกับผู้อื่นในระดับนานาชาติ 1. NRRU Toastmaster Club for developing English Speaking…

Read More