- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, ข่าวกิจกรรม, อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3

 ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้าร่วม

“โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3”

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล

ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่หน่วยงานที่ตนสังกัด

 

รายละเอียดโครงการ สายสนับสนุน

 

ประกาศ มรนม. แนวทาง คุณสมบัติ การสนับสนุนและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณดลยา เพ็ชรดี โทร. 044–009009 ต่อ 1548

หรือ เบอร์มือถือ 086–451–7340