- Scholarships Aboard

Endeavour Scholarship & Fellowship 2015

สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อ ทำวิจัย หรือดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย เข้าร่วมฟังการสัมมนาเรื่องทุนการศึกษาเอนเดเวอร์จากรัฐบาลออสเตรเลีย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น. 
ณ โรงแรมอินเตอร์คอน ติเนนตัล กรุงเทพฯ ชั้น 4 ห้องพินนาเคิล 1-2 (ใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีชิดลม) การสัมมนาจะให้ข้อมูลอย่างละเอียดพร้อมเคล็ดลับในการสมัครทุน

โดยทุนเอนเดเวอร์เป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลียซึ่งคนไทยสามารถสมัคร รับทุนได้ โดยเป็นทุนเต็มจำนวนและเปิดกว้างสำหรับทุกสาขาวิชา เปิดรับสมัครในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายนของทุกปี ทุนเอนเดเวอร์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1.ทุนปริญญาโท และปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship)
2.ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship)
3.ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship)
และ4.ทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)

ทั้งนี้ งานสัมมนาจะบรรยายเป็นภาษาไทยโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาจากสถานทูต ออสเตรเลีย ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้าภายในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 ได้ที่
คุณภาสินี รัตนบุรี เจ้าหน้าที่โครงการและงานบริหารฝ่ายศึกษา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย
อีเมล aei.bkk@dfat.gov.au
หรือโทรสาร 0-2344-6303
โทร.0-2344-6493
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนเอนเดเวอร์ได้ที่https://internationaleducation.gov.au/endeavour