- งานเทศกาล

งานเทศกาลการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติโคราช 2015

ระหว่างวันที่ 24 -26 มกราคม 2558 กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายประสานงานและล่ามต่างประเทศ งานเทศกาลการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติโคราช 2015 (Korat International Art and Culture Festival 2015)