- โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

     วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากบรูไน เข้าพบอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา อาจารย์ที่ปรึกษา ณ สำนักงานกองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกฯทับแก้ว ชั้น 2 เพื่อติดตามและพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นต่างๆในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา…

Read More

- Scholarships Aboard, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาราชภัฏโคราชเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Yamanashi Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น

           วันที่ 14 กันยายน 2559 อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนเดินทางให้กับ นางสาวบัณฑิตา จันทะดี ตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก่อนเดินทางไปศึกษา ณ…

Read More

- Scholarships Aboard, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง มรนม .และ RUPP

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ Royal University of Phnom Penh ราชอาณาจักรกัมพูชา ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการแลกเปลี่ยน2015 ประกาศทุนอุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยน2015

- NRRU Young Ambassador 2015, ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน, โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

รับสมัครนักศึกษายุวทูตเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 20 คน

รับสมัครนักศึกษายุวทูตเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 20 คน เพื่อทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรกัมพูชา ในระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤศจิกายน 2558   ใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยนยุวทูต ณ กัมพูชา 2558 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการ…

Read More

- James Cook University, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

รับสมัครนักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษา และร่วมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุกจำนวน 20 คน

รับสมัครนักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษา จำนวน 20 คน เพื่อทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุก เครือรัฐออสเตรเลีย ในระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2558 และมีโอกาสร่วมเดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ มหาวิทยาลัยเจมส์คุก เครือรัฐออสเตรเลีย เป็นเวลา 5 วัน…

Read More