- NRRU Toastmaster Club, ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลให้กับ NRRU Toastmasters Club

        ด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนจาก Toastmasters International  จะเดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเป็นเกียรติมอบรางวัลและบรรยายให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club (NRRU Toastmasters Club) เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู

     กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 และ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู <<รายชื่อนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น>> <<รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู>> **นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวกรุณาส่งเอกสารสำคัญมาที่ wanwisa.sr@nrru.ac.th  ดังนี้** 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ  ส่ง…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อล่ามผู้แปลภาษา การแข่งขันร่มร่อนบินเดินทางนานาชาติ

     กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันร่มร่อนบินเดินทางนานาชาติสานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 3 เอเชี่ยน คัฟ ซีรี่ส์ 1 ประจำปี 2562 โดยจะปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 4 – 10 เมษายน 2562 ณ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ดังรายชื่อต่อไปนี้…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ UMAP-COIL (Collaborative Online International Learning) Honors Program 2019

     สำนักงานเลขาธิการ UMAP (UMAP International Secretariat) ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ UMAP-COIL (Collaborative Online International Learning) Honors Program ประจำปี 2019 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมในเขตภูมิภาค…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ที่ลงชื่อเข้าทดสอบ Pre TOEIC

     กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อนักศึกษา ครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ที่ลงชื่อเข้าทดสอบ Pre TOEIC เพื่อคัดเลือกเข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู – ผู้มีสิทธิ์สอบ ให้เข้าสอบ Pre-test (TOEIC test) ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562…

Read More

- Scholarships Aboard, Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการณ์และปฏิบัติงานด้านการวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

RESEARCH EXCHANGE/ LABORATORY INTERNSHIP PROGRAM AY2019/2020 AT SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (SIT)        ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการณ์และปฏิบัติงานด้านการวิจัย  ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น (SIT)…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชภัฏโคราช จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาครู

     วันที่ 19 มีนาคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมจัดอบรม “โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องสถาบันภาษา…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยน Young Southeast Asian Leaders Initiative

     สถานทูตสหรัฐฯ และโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ขอเชิญชวนน้องๆ และเยาวชนชาวไทยอายุระหว่าง 18-35 ปี ลงทะเบียนเป็นสมาชิกและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ YSEALI โดยสมาชิกโครงการ YSEALI จะมีสิทธิ์สมัครชิงทุนสนับสนุนกิจกรรม YSEALI Seeds…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวดีสำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 เข้าอบรมและสอบ TOEIC ฟรี!!

ข่าวดีสำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 เข้าอบรมและสอบ TOEIC ฟรี!! จำนวน 110 คน      กองวิเทศสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู 1. นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

โทสมาสเตอร์เปิดเวทีเสวนา ร่วมท้าประลองภาษาอังกฤษ

“หากคุณรู้สึกประหม่าในการพูดต่อหน้าชุมชน รู้สึกกังวลจนตอบคำถามไม่ได้” มาทำความรู้จักกับ Toastmasters เพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารและความเป็นผู้นำไปพร้อมกันกับเรา “NRRU Toastmasters Club” โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ปีที่ 9        ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการแข่งขันพูดในที่ชุมชน (International Speech and Evaluation…

Read More

- Liaison, NRRU Young Ambassador, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 10 และล่ามประสานงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2019 (KIAC 2019)

       ตามที่ กองวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 10 “NRRU Young Ambassadors 2019” เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านความสามารถในการเป็นตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การต้อนรับแขกผู้มาเยือน การแนะนำมหาวิทยาลัยแก่ผู้มาเยือน การเป็นผู้ประสานงานและแปลภาษาให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติ…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นล่ามผู้แปลภาษา KIAC 2019

รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2019 (Korat International Art and Culture Festival 2019)  1 นางสาวสุภัสสรา สอนจ่าใส                19 นางสาวหนึ่งฤทัย ทิศกระโทก 2 นายไผท จิตเบญจธรรม                 …

Read More

- Liaison, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านคัดเลือก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน

       เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและแปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม (University Brunei Darussalam)        กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลประสานงานและแปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศบรูไน ระหว่างวันที่ 12 มกราคม –…

Read More

- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครล่ามปฏิบัติหน้าที่แปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน

กองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครล่ามเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและแปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม (University Brunei Darussalam) เงื่อนไขผู้สมัคร      “เป็นนักศึกษายุวทูต หรือนักศึกษาผู้ที่กำลังเข้ารับการอบรมยุวทูต” ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม – 20 เมษายน 2562 (หมายเหตุ: ปฏิบัติหน้าที่ตามตารางกิจกรรมของนักศึกษาแลกเปลี่ยน) สัมภาษณ์วันที่ 9…

Read More

- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและประสานงาน เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2019

กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและประสานงาน เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2019 (Korat International Art and Culture Festival 2019) ระหว่างวันที่  1  –  7  กุมภาพันธ์  2562  จำนวน 30 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้…

Read More