- ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ UMAP ณ ประเทศญี่ปุ่น

       ด้วยสำนักงานเลขาธิการโครงการ University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP International Secretariat – UMAP IS) แจ้งว่า Kansai University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ UMAP…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 20

       ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยร่วมกับศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศจะจัดการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 20 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาไทยเดินทางไปประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในปี 2564 จะเป็นการประกวดในรูปแบบออนไลน์ โดยมีกำหนดรอบคัดเลือกในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2564        กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จึงขอประชาสัมพันธ์การประกวดฯ ดังกล่าวให้แก่นักศึกษาได้รับทราบ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/3fpdz8U…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

นศ. ราชภัฏโคราชผ่านการคัดเลือกในการแข่งขันสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกา

       กองวิเทศสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิณห์จุฑา ศรีวิชา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบสอบสัมภาษณ์ และได้รับการเสนอชื่อในสถานะตัวจริง ในการแข่งขันสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน 2021-2022 Global Undergraduate Exchange Program โดยจะได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการสถานะผู้เข้าร่วมในเดือนมิถุนายน 2564 ต่อไป

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (YCYLS)

       ด้วยสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เสนอทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (YCYLS) ประจำปี 2564 ให้แก่ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรในหน่วยงานของรัฐบาล และบุคลากรในสถานศึกษาของประเทศไทย เพื่อเข้าศึกษา ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 15 ทุน ซึ่งประกอบด้วย…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

       ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา” สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา : https://www.nakhonratchasima.go.th  หัวข้อ “ส่วนราชการ > หนังสือราชการ > กลุ่มงานยุทธศาสตร์” หรือ QR Code ด้านล่างนี้