- ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Working in International Organization การทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ

       ด้วย สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมกับ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มีความประสงค์จะจัดโครงการบรรยายพิเศษ (ในรูปแบบออนไลน์) เรื่อง Working in International Organization การทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (การบรรยายเป็นภาษาไทย)       ► การบรรยายพิเศษจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 22

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ขอประกาศรายชื่ออาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 22 (PPTV 22nd Asian “Est Cola” Senior Women Volleyball Championship)       นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 6 กันยายน 2566…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อ นักศึกษายุวทูตที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศเวียดนาม

       ตามที่กองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ (LACE) ณ Hue University of Sciences ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 21 – 26 สิงหาคม 2566        กองวิเทศสัมพันธ์ ขอประกาศรายชื่อนักศึกษายุวทูตฯ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ตามเอกสารแนบ       เอกสารและหลักฐานที่ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยื่นเพิ่มเติม     1.…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนน้องๆมา Upskill! สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม โดยศิลปินผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอิตาลี

       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับหลักสูตรศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ และหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับสมรรถนะนักศึกษาและศิษย์เก่าตลอดจนผู้ที่มีความสนใจ สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเหล็กผสมผสานกับวัสดุจากท้องถิ่น ดินด่านเกวียน ถ่ายทอดองค์ความรู้ โดย Mr.Roberto Giodani (โรเบอร์โต้ จอร์ดานี่) ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรม จากประเทศอิตาลี และอาจารย์เดช…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 22

       ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยแบะนวัตกรรม และศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ จะจัดการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 22 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาไทยเดินทางไปประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในปี 2566 การแข่งขันรอบคัดเลือกจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22 – 23…

Read More