- ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

RESEARCH EXCHANGE/ LABORATORY INTERNSHIP PROGRAM 2021 – 2022 AT SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (SIT)        ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการณ์และปฏิบัติงานด้านการวิจัย  ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

กองวิเทศสัมพันธ์ คัดเลือกล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย (2021 Asian Cup Volleyball Championship)

       วันที่ 17 สิงหาคม 2564 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Conference เพื่อคัดเลือกอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย (2021 Asian Cup Volleyball Championship) โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 15 ตุลาคม…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย (2021 Asian Cup Volleyball Championship)

       กองวิเทศสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย (2021 Asian Cup Volleyball Championship) สำหรับน้องๆ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ โดยจะปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 15 ตุลาคม 2564 (ขึ้นอยู่กับทีมชายหรือทีมหญิง) รายละเอียดการรับสมัคร:     1. สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 12

       ตามที่ กองวิเทศสัมพันธ์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 12 “NRRU Young Ambassadors 2021” เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านความสามารถในการเป็นตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การต้อนรับแขกผู้มาเยือน การแนะนำมหาวิทยาลัยแก่ผู้มาเยือน การเป็นผู้ประสานงานและแปลภาษาให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ โดยได้จัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 12…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

สมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส

       ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ. 2565-2566 ในวันศุกร์ที่ 9…

Read More