- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี 2568

       มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร ทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2568 เพื่อเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จำนวน 1-3 ราย เข้าแข่งขันกับผู้สมัครรับทุนจากทั่วโลก        ทุนนี้ เป็นทุนที่ให้สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 10 –…

Read More

- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันกีฬานานาชาติ

       กองวิเทศสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเป็นอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันกีฬานานาชาติ จำนวน 2 รายการแข่งขัน ดังนี้       1. การแข่งขัน TOYOTA International Challenge 2024 ระหว่างวันที่ 26 – 31 มีนาคม 2567 ณ Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

กองวิเทศสัมพันธ์ เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิงรุก โครงการยุวทูต ครั้งที่ 15

       กองวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 15 ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา ที่มีความสนใจพัฒนาตนเองเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมต่างๆ ดังเช่น การเป็นอาสาสมัครล่าม ผู้แปลภาษา การต้อนรับแขกผู้มาเยือนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ        หากน้องๆ นักศึกษามีความสนใจ สามารถอ่านรายละเอียดพร้อมคุณสมบัติการสมัครอย่างละเอียดได้ที่: https://shorturl.at/begO5 หรือติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ พี่ยู กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 15

โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาWe are NRRU Young Ambassadors 2024 มาร่วมพัฒนาทักษะเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมต่างๆ การเป็นอาสาสมัครล่าม ผู้แปลภาษา การต้อนรับแขกผู้มาเยือน ในระดับชาติ และนานาชาติกับพวกเรา Empower NRRU students’ to develop language and leadership…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Working in International Organization การทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ

       ด้วย สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมกับ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มีความประสงค์จะจัดโครงการบรรยายพิเศษ (ในรูปแบบออนไลน์) เรื่อง Working in International Organization การทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (การบรรยายเป็นภาษาไทย)       ► การบรรยายพิเศษจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566…

Read More