- NRRU Young Ambassador, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 12

โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาWe are NRRU Young Ambassadors 2021 มาร่วมพัฒนาทักษะทางภาษาและความเป็นผู้นำกับพวกเรา ยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาEmpower NRRU students’ to develop language and leadership skills!      กองวิเทศสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา► คุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ     1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทุกคณะ ชั้นปี…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษจากตัวแทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

     กองวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย โดยคณะตัวแทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.45 น.      สามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่านทาง FB Live Facebook Fanpage: International Affairs Office,…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาประเทศโมร็อกโก

     ด้วยรัฐบาลโมร็อกโก โดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Moroccan Agency of International Cooperation) ได้จัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลโมร็อกโกให้แก่รัฐบาลไทย จำนวน 15 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง เทคนิค และวิชาชีพของรัฐในโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 โดยมีรายละเอียดทุน ดังนี้…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยายพิเศษจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

     ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย โดยคณะตัวแทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย    – การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ    – บรรยายในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น.    – ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

กองวิเทศสัมพันธ์ มุ่งพัฒนาระบบดูแลนักศึกษาต่างชาติ

     เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้น กองวิเทศสัมพันธ์ได้เล็งเห็นถึงปัญหาในด้านการจัดการเอกสารให้กับนักศึกษาต่างชาติ จึงพัฒนาระบบดูแลนักศึกษาต่างชาติเพื่อให้เอื้อประโยชน์ในด้านการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย โดยการพัฒนาระบบดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและได้เริ่มการใช้งานจริงกับนักศึกษาต่างชาติแล้ว ระบบดูแลนักศึกษาต่างชาติ : https://iao.nrru.ac.th/student/index.php