- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (YCYLS)

       ด้วยสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เสนอทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (YCYLS) ประจำปี 2564 ให้แก่ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรในหน่วยงานของรัฐบาล และบุคลากรในสถานศึกษาของประเทศไทย เพื่อเข้าศึกษา ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 15 ทุน ซึ่งประกอบด้วย…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

       ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา” สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา : https://www.nakhonratchasima.go.th  หัวข้อ “ส่วนราชการ > หนังสือราชการ > กลุ่มงานยุทธศาสตร์” หรือ QR Code ด้านล่างนี้

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ส่งข้อเสนอโครงการเข้ารับการคัดเลือกจากกองทุน Perez-Guerrero

       ด้วยกองการต่างประเทศ สป.อว. ขอเชิญหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน พิจารณาจัดส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGTF) ประจำปี ค.ศ. 2021       ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกั่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ ขั้นตอนการสมัคร และสาขาความร่วมมือได้ที่ https://bit.do/fPMnn หรือ https://www.g77.org/pgtf หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อผู้ประสานงานเกี่ยวกับกองทุน…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเข้าสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา Global UGRAD ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

     ตามที่สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค (2021-2022 Global Undergraduate Exchange Program: Global UGRAD) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มทักษะภาวะความเป็นผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการทุนจีนเรียนฟรี

     ด้วยทางบริษัท เอ็ดดูเคชั่น โอเวอร์ซีส์ จำกัด (Education Overseas Co.,Ltd) ทำโครงการร่วมกับ JS Carnival ประเทศจีน และดำเนินการดูแลผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เริ่มต้นสมัคร จนถึงเริ่มการศึกษาที่ประเทศจีน ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ร่วมสมัครเข้าโครงการดังกล่าว     ประเภทของทุนที่ทามหาวิทยาลัยในประเทศจีนมอบให้มีดังนี้1. ทุนเรียนฟรีภาษาจีน 1 ปี…

Read More