- ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

กองวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 14

       บุคลากรกองวิเทศสัมพัมพันธ์ เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิงรุก โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 14 ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา ที่มีความสนใจพัฒนาตนเองเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมต่างๆ ดังเช่น การเป็นอาสาสมัครล่าม ผู้แปลภาษา การต้อนรับแขกผู้มาเยือนในระดับชาติและนานาชาติ       หากน้องๆ นักศึกษามีความสนใจ สามารถอ่านรายละเอียดพร้อมคุณสมบัติการสมัครอย่างละเอียดได้ที่: https://bit.ly/3WChlzA หรือติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่พี่ยู กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 14

โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาWe are NRRU Young Ambassadors 2023 มาร่วมพัฒนาทักษะเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมต่างๆ การเป็นอาสาสมัครล่าม ผู้แปลภาษา การต้อนรับแขกผู้มาเยือน ในระดับชาติ และนานาชาติกับพวกเรา Empower NRRU students’ to develop language and leadership…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครทุน Ernst Mach-Grant-Asea-Uninet จากรัฐบาลออสเตรีย ประจำปี 2566

       ด้วยรัฐบาลออสเตรียประสงค์จะมอบทุน Ernst Mach-Grant-Asea-Uninet ประจำปี 2566 ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEA-UNINET) ให้แก่นักศึกษา บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไปของประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ เพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรียที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET ในสาขาต่างๆ ได้แก่…

Read More

- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเป็นล่าม JCU 2022

       กองวิเทศสัมพันธ์เปิดรับสมัครยุวทูต และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาดูแลคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก James Cook University (JCU) ประจำปีการศึกษา 2565   ► ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ <<สมัครคลิกที่นี่>> ตำแหน่งที่รับสมัคร   1. อาสาสมัครนักศึกษาจัดกิจกรรม ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 20 ตำแหน่ง   2. อาสาสมัครล่ามแปลภาษา…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลอินเดีย India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022-2023

       ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินเดีย India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022-2023 สำหรับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษาไทยที่ศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และแพทยศาสตร์ เพื่อไปทำวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานวิจัยในประเทศอินเดีย เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน จำนวน…

Read More