- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 12

       ตามที่ กองวิเทศสัมพันธ์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 12 “NRRU Young Ambassadors 2021” เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านความสามารถในการเป็นตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การต้อนรับแขกผู้มาเยือน การแนะนำมหาวิทยาลัยแก่ผู้มาเยือน การเป็นผู้ประสานงานและแปลภาษาให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ โดยได้จัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 12…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

สมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส

       ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ. 2565-2566 ในวันศุกร์ที่ 9…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ UMAP ณ ประเทศญี่ปุ่น

       ด้วยสำนักงานเลขาธิการโครงการ University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP International Secretariat – UMAP IS) แจ้งว่า Kansai University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ UMAP…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 20

       ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยร่วมกับศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศจะจัดการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 20 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาไทยเดินทางไปประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในปี 2564 จะเป็นการประกวดในรูปแบบออนไลน์ โดยมีกำหนดรอบคัดเลือกในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2564        กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จึงขอประชาสัมพันธ์การประกวดฯ ดังกล่าวให้แก่นักศึกษาได้รับทราบ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/3fpdz8U…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

นศ. ราชภัฏโคราชผ่านการคัดเลือกในการแข่งขันสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกา

       กองวิเทศสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิณห์จุฑา ศรีวิชา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบสอบสัมภาษณ์ และได้รับการเสนอชื่อในสถานะตัวจริง ในการแข่งขันสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน 2021-2022 Global Undergraduate Exchange Program โดยจะได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการสถานะผู้เข้าร่วมในเดือนมิถุนายน 2564 ต่อไป