- ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครยุวทูต เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาดูแลคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Bishop Grosseteste University สหราชอาณาจักร

       กองวิเทศสัมพันธ์เปิดรับสมัครยุวทูต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาดูแลคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก BISHOP GROSSETESTE UNIVERSITY (BGU) สหราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา 2566   ► ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2566 – 14 กรกฎาคม 2566 รายละเอียดการรับสมัคร    ►…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (American Chamber of Commerce in Thailand Foundation) เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อรับทุนการศึกษาประจำปี 2566

       มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยได้จัดสรรทุนการศึกษาประจำปี 2566 ให้แก่นักศึกษาชาวไทยที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในชั้นปีที่ 1 ภายใต้โครงการ American Chamber of Commerce in Thailand Foundation (ATF) Scholarship Program โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 25,000 บาทต่อปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2023

       ด้วยสำนักเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Felloship Programme แจ้งการเปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2023 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2566 (ตามเวลาประเทศสวีเดน) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดนและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศในภูมิภาคเอเชีย        กองวิเทศสัมพันธ์ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาดังกล่าวแก่นักศึกษาที่สนใจสมัครรับทุน โดยสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่►…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGTF) ประจำปี 2566

       ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGTF) ประจำปี พ.ศ. 2566 ในประเด็นการตอบโจทย์ผลกระทบหลังสถานการณ์ COVID-19 และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อสมัครเข้ารับคัดเลือกจากกองทุน PGTE…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2023-2024

       ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการณ์และปฏิบัติงานด้านการวิจัย  ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น (SIT) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 8 วัน ไปจนถึง 1 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ ประเภททุน     1. Course –Taking Sandwich Program: ลงทะเบียนเรียน ที่…

Read More