- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ CSR “100 ปี ร้อยใจ ราชภัฏโคราช ปันน้ำใจให้น้อง”

       วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ CSR “100 ปี ร้อยใจ ราชภัฏโคราช ปันน้ำใจให้น้อง” ณ โรงเรียนบ้านวังกระสวย ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งดำเนินโครงการโดย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏโคราช จับมือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ The University of Danang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

       วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ได้เดินทางเพื่อประชุมหารือและลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ความร่วมมือทางวิชาการ กับ University of Foreign Language Studies…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, งานประชุม

ม.ราชภัฏโคราช นำทีมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เดินทางสานสัมพันธ์ จับมือทางวิชาการ ทั้ง 4 มหาวิทยาลัยดังเวียดนาม

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ สถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น เยือน ม.ราชภัฏโคราช พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพยาบาล

       วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 Professor Kaori Nagasaka อาจารย์และประธานศูนย์วิจัยและการศึกษานานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย Yamanashi Prefectural (YPU) ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาประชุมหารือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวียา…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษา ม.ราชภัฏโคราช เดินทางฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศมาเลเซีย

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการประสานงานและส่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โดยหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 คน เดินทางไปแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ Sultan Abdul Samad Library มหาวิทยาลัย Universiti Putra Malaysia…

Read More