- ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

กองวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 14

       บุคลากรกองวิเทศสัมพัมพันธ์ เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิงรุก โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 14 ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา ที่มีความสนใจพัฒนาตนเองเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมต่างๆ ดังเช่น การเป็นอาสาสมัครล่าม ผู้แปลภาษา การต้อนรับแขกผู้มาเยือนในระดับชาติและนานาชาติ       หากน้องๆ นักศึกษามีความสนใจ สามารถอ่านรายละเอียดพร้อมคุณสมบัติการสมัครอย่างละเอียดได้ที่: https://bit.ly/3WChlzA หรือติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่พี่ยู กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

สนทนาออนไลน์กับนักศึกษาสัญชาติจีน ผ่านการเรียนแบบ Live Talk

       วันที่ 10 มกราคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมการสนทนาออนไลน์กับนักศึกษาสัญชาติจีน จาก Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ซึ่งเป็นการพูดคุยภาษาไทยแบบออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้มีประสบการณ์ด้านภาษาไทยในขณะที่ยังอาศัยอยู่ในต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นชินกับภาษาไทยและการเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี       ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการพูดคุยแนะนำให้นักศึกษาสัญชาติจีนได้ทำความรู้จักกับพี่ๆ บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ และชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรม…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราช จัดประชุมหารือเพื่อดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น

       วันที่ 5 มกราคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดย นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมหารือความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับ Yamanashi Prefectural University (YPU)…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราช สอบสัมภาษณ์นักเรียนทุนพระราชทานฯ ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปีการศึกษา 2566

       เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 คณาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดำเนินการสัมภาษณ์นักเรียนทุนพระราชทาน ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 จากสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings       ทั้งนี้ มีนักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียน ซึ่งจัดโดยคณะคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานฯ…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

รองอธิการบดีร่วมหารือจัดการเรียนสอนให้นักศึกษาสัญชาติจีน เพื่อมาศึกษาที่ราชภัฏโคราช

       วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ หารือร่วมกับ Mr.Henri Zhang และคณะ เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาชาวจีน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา