- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ สัมภาษณ์ยุวทูตเพื่อคัดเลือกเป็นล่ามแปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยบิชอป กรอสเทสต์ ประเทศอังกฤษ

       วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษายุวทูต ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams Meeting เพื่อคัดเลือกนักศึกษาสำหรับปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาดูแลคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Bishop Grosseteste University (BGU) สหราชอาณาจักร ในโครงการ BGU…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ม.ราชภัฏโคราชโกอินเตอร์ ส่งนักศึกษาไปฝึกงานที่ประเทศจีน

       เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นักศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 2 คน ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์ ณ Tianjin Agricultural University (TJAU) ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม…

Read More

- Liaison, ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏโคราช ร่วมส่งนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันกีฬาวีลแชร์ฟันดาบนานาชาติ (2024 Wheelchair Fencing U17&U23 World Championships ASIAN Championships)

       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้ส่งอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน ซึ่งเป็นนักศึกษา จำนวน 10 คน เพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครฯ ในรายการแข่งขันกีฬาวีลแชร์ฟันดาบนานาชาติ (2024 Wheelchair Fencing U17&U23 World Championships ASIAN Championships) ที่จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

นักเรียนทุนพระราชทานฯ จากกัมพูชา เข้ารับการอบรมภาษาไทยก่อนมาศึกษา ม.ราชภัฏโคราช

       วันนี้ (29 มีนาคม 2567) นักเรียนทุนในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 50 คน เดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ จากนั้นได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เพื่อเข้ารับการอบรมภาษาไทยเบื้องต้น ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 28 มิถุนายน 2567 โดยมี…

Read More

- Liaison, ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏโคราช ร่วมส่งนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันแบดมินตันนานาชาติ “TOYOTA International Challenge 2024”

       เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้ส่งอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน ซึ่งเป็นนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 16 คน เพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครฯ ในรายการกีฬาแบดมินตัน “TOYOTA International Challenge 2024” ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 25…

Read More