- ข่าวกิจกรรม

สนทนาออนไลน์ประจำสัปดาห์กับนักศึกษาจีน ผ่านการเรียนแบบ Live Talk

       กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมการสนทนาออนไลน์กับนักศึกษาสัญชาติจีน ผ่านโปรแกรม Ding Talk       ในสัปดาห์นี้มีหัวข้อการพูดคุยเกี่ยวกับการเล่นเกมตอบคำถาม โดยจะเป็นคำถามทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สิ่งที่สนใจ บุคคลที่ชื่นชอบ หรือทัศนคติในการใช้ชีวิต ซึ่งจะใช้เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อให้นักศึกษาได้อธิบายถึงเหตุผลของคำตอบ และเพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะการใช้ภาษาไทยให้มากขึ้นด้วย

- ข่าวกิจกรรม

นักเรียนทุนฯ เข้ารับฟังโอวาทจากผู้บริหาร ก่อนเดินทางกลับ

       วันที่ 6 มกราคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำนักเรียนทุนพระราชทานฯ ชาวกัมพูชาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 2 คน เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

สนทนาออนไลน์ประจำสัปดาห์กับนักศึกษาจีน ผ่านการเรียนแบบ Live Talk

       กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมการสนทนาออนไลน์กับนักศึกษาสัญชาติจีน ผ่านโปรแกรม Ding Talk       ในสัปดาห์นี้มีหัวข้อการพูดคุยเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน โดยในกิจกรรมได้ให้น้องๆ นักศึกษาสัญชาติจีนรับบทบาทเป็นไกด์นำท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในประเทศจีน อาทิเช่น ทะเลสาบฝูเซี่ยน มณฑลยูนนาน ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองในประเทศจีน สถานที่ท่องเที่ยวในปักกิ่งและต้าหลี่ เป็นต้น ซึ่งน้องๆได้บรรยายสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างสนุกสนานและน่าสนใจเป็นอย่างมาก

- ข่าวกิจกรรม

สนทนาออนไลน์ประจำสัปดาห์กับนักศึกษาจีน ผ่านการเรียนแบบ Live Talk

       กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมการสนทนาออนไลน์กับนักศึกษาสัญชาติจีน ผ่านโปรแกรม Ding Talk       ในสัปดาห์นี้มีหัวข้อการพูดคุยเกี่ยวกับเมนูอาหารและขั้นตอนการทำอาหารไทย และส่งท้ายด้วยหัวข้อวันปีใหม่ โดยให้น้องๆนักศึกษาสัญชาติจีนพูดคุยการทำกิจกรรมวันปีใหม่ที่ประเทศจีน และได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมวันปีใหม่ของประเทศไทยอีกด้วย  

- ข่าวกิจกรรม

สนทนาออนไลน์กับนักศึกษาจีน ผ่านการเรียนแบบ Live Talk

       กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมการสนทนาออนไลน์ต่อเนื่องกับนักศึกษาสัญชาติจีน ผ่านโปรแกรม Ding Talk ซึ่งเป็นการพูดคุยภาษาไทยแบบออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้มีประสบการณ์ด้านภาษาไทยในขณะที่ยังอาศัยอยู่ในต่างประเทศ        ในสัปดาห์นี้มีหัวข้อการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมไทย และสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย พร้อมทั้งให้น้องๆนักศึกษาจีนได้แลกเปลี่ยนให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีนด้วย