- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏ จับมือ ราชมงคลอีสาน เดินหน้าความร่วมมือต่างประเทศ

       วันที่ 12 ตุลาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากศูนย์ศึกษานานาชาติและงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำโดย ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดี และดร.ธีระวัฒน์…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

โครงการเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนพระราชทาน

       วันที่ 5 ตุลาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ได้ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ้ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุฑริกา…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหาร พร้อมทั้งคณาจารย์ นำนักเรียนทุนพระราชทานฯ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       วันที่ 16 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งคณาจารย์ และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ นำนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 – 2564 จำนวน…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย

       วันที่ 1 กันยายน 2564 กองวิเทศสัมพันธ์นำโดยนางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย (2021 Asian Club Volleyball Championship) ณ ห้องประชุมโรงแรมเซนเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช        การประชุมครั้งนี้ได้ติดตามความคืบหน้าของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, อาสาสมัครผู้แปลภาษา

กองวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาล่าม เข้าร่วมอบรมเพื่อซักซ้อมตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19

       วันที่ 31 สิงหาคม 2564 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์พร้อมด้วยอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน เข้าร่วมอบรมเพื่อซักซ้อมตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19 ในการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย (2021 Asian Cup Volleyball Championship) ณ ห้องสุรนารี บอลรูม โรมแรมดิอิมพีเรียล        โดยการอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.ศิวะยุทธ สิงห์ปรุ…

Read More