- ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

กองวิเทศสัมพันธ์ เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิงรุก โครงการยุวทูต ครั้งที่ 15

       กองวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 15 ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา ที่มีความสนใจพัฒนาตนเองเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมต่างๆ ดังเช่น การเป็นอาสาสมัครล่าม ผู้แปลภาษา การต้อนรับแขกผู้มาเยือนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ        หากน้องๆ นักศึกษามีความสนใจ สามารถอ่านรายละเอียดพร้อมคุณสมบัติการสมัครอย่างละเอียดได้ที่: https://shorturl.at/begO5 หรือติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ พี่ยู กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี…

Read More