- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏโคราช ร่วมส่งนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน “การแข่งขันกีฬากรีฑาคนพิการนานาชาติ”

       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้ส่งอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน ซึ่งเป็นนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 12 คน เพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครฯ ตลอดระยะเวลา “ในการแข่งขันกีฬากรีฑาคนพิการนานาชาติ รายการ Thailand 2024 2nd Nakhon Ratchasima International Para Athletics” ระหว่างวันที่…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 15

โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาWe are NRRU Young Ambassadors 2024 มาร่วมพัฒนาทักษะเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมต่างๆ การเป็นอาสาสมัครล่าม ผู้แปลภาษา การต้อนรับแขกผู้มาเยือน ในระดับชาติ และนานาชาติกับพวกเรา Empower NRRU students’ to develop language and leadership…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ ประชุมเตรียมความพร้อม อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน “การแข่งขันกีฬากรีฑาคนพิการนานาชาติ รายการ Thailand 2024 2nd Nakhon Ratchasima International Para Athletics”

       วันที่ 10 มกราคม 2567 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้รับผิดชอบในการจัดหาล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานประจำทีมนักกีฬา ร่วมกับ สมาคมกีฬากรีฑาคนพิการแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่อาสาสมัครล่ามแปลภาษาและประสานงาน “ในการแข่งขันกีฬากรีฑาคนพิการนานาชาติ รายการ Thailand 2024 2nd Nakhon Ratchasima International Para…

Read More