- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏนครราชสีมา รับนักเรียนทุนพระราชทานฯ (กัมพูชา) เพื่อมาศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

       วันที่ 2 มิถุนายน 2566 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เดินทางไปรับนักเรียนทุนพระราชทานฯ ชาวกัมพูชา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลังจากที่ได้เข้าร่วมเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้น ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 จากสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ จำนวน 1 คน (Miss Sreyne Nen) ซึ่งจะมาศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นระยะเวลา 4 ปี