- Liaison, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์สัมภาษณ์ยุวทูตเพื่อคัดเลือกเป็นล่ามให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยบิชอป กรอสเทสต์ สหราชอาณาจักร

       วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษายุวทูต เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาดูแลคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก BISHOP GROSSETESTE UNIVERSITY (BGU) สหราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 2…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครยุวทูต เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาดูแลคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Bishop Grosseteste University สหราชอาณาจักร

       กองวิเทศสัมพันธ์เปิดรับสมัครยุวทูต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาดูแลคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก BISHOP GROSSETESTE UNIVERSITY (BGU) สหราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา 2566   ► ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2566 – 14 กรกฎาคม 2566 รายละเอียดการรับสมัคร    ►…

Read More