- Liaison, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ เตรียมพร้อมกิจกรรมนานาชาติ ประชุมนักศึกษาล่ามแปลภาษาและประสานงาน

       วันที่ 6 มิถุนายน 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเป็นอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน ในการแข่งขัน King’s Cup Sepaktakraw World Championship 2023 โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 8 – 17 กรกฎาคม 2566       พร้อมกันนี้…

Read More