- Liaison, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน BGU ร่วมกิจกรรม Korat City Tour เรียนรู้เมืองโคราช

       เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Bishop Grosseteste University (BGU) สหราชอาณาจักร จำนวน 15 คน พร้อมทั้งนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ 1. อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 2. วัดศาลาลอย 3. ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียน และ 4. สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ ไม้กลายเป็นหิน และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ โดยรับฟังการบรรยายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Paul J. Grote และคุณธิภัทร์ ธรรมโชติ นักวิเทศสัมพันธ์
       การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมามากยิ่งขึ้น