- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอังกฤษ

       เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Bishop Grosseteste University (BGU) สหราชอาณาจักร ณ ห้องบรรยายรวมศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 3 ซึ่งในกิจกรรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นจากนักศึกษาล่ามแปลภาษาและนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลังจากนั้นได้เรียนรู้วิธีการทำขนมไทย (ขนมครก) การทำอาหารไทย (ส้มตำ) และเรียนรู้ศิลปะมวยไทยจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤทธี เทพไทอำนวย อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมและและสาธิตแม่ไม้มวยไทย