- ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครยุวทูต เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาดูแลคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Bishop Grosseteste University สหราชอาณาจักร

       กองวิเทศสัมพันธ์เปิดรับสมัครยุวทูต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาดูแลคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก BISHOP GROSSETESTE UNIVERSITY (BGU) สหราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา 2566
   ► ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2566 – 14 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดการรับสมัคร
   ► เป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ทุกรุ่น ที่ยังศึกษาอยู่)
   ► ปฏิบัติหน้าที่วันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2566 จำนวน 15 คน (จัดกิจกรรมต้อนรับ Campus tour และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน)
   ► ปฏิบัติหน้าที่วันที่ 23 มิถุนายน 2566 จำนวน 3 คน (เป็นไกด์พาชมและให้ข้อมูลสถานที่สำคัญในจังหวัดนครราชสีมา)
   ► ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2566 จำนวน 5 คน (ล่ามแปลภาษาและประสานงานให้กับนักศึกษา BGU)
<<สมัครคลิกที่นี่>>

กำหนดการรับสมัคร
   ► สมัคร Online ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.00 น. <<สมัครคลิกที่นี่>>
   ► ประกาศลำดับรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น.
   ► สัมภาษณ์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 16.00 น. ณ กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2
   ► ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 2 มิถุนายน 2566
   ► ประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม วันที่ 6 มิถุนายน 2566

** นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่สามารถคิดเป็นชั่วโมงจิตอาสาได้ **
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สมัครได้โดยตรงที่ พี่อ๋อง กองวิเทศสัมพันธ์ 044-009-009 ต่อ 1547 ติดตามนัดหมายเพิ่มเติมทาง Facebook Fanpage ของกองวิเทศสัมพันธ์ หรือ E-mail ของผู้สมัครอาสาสมัครล่าม