- ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครยุวทูต เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาดูแลคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Bishop Grosseteste University สหราชอาณาจักร

       กองวิเทศสัมพันธ์เปิดรับสมัครยุวทูต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาดูแลคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก BISHOP GROSSETESTE UNIVERSITY (BGU) สหราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา 2566   ► ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2566 – 14 กรกฎาคม 2566 รายละเอียดการรับสมัคร    ►…

Read More